adminifisca-administratie-proactief-advies.png
Pro-actief advies
adminifisca-administratie-proactief-advies.png
Pro-actief advies
adminifisca-administratie-proactief-advies.png
Persoonlijk en vertrouwd
adminifisca-administratie-proactief-advies.png
Persoonlijk contact
adminifisca-administratie-proactief-advies.png
Persoonlijk contact
BTW Densportorganisaties

Denksportorganisaties vanaf 1 januari 2022 in de BTW

Denksportorganisaties zoals bridge-, go-,schaak-en damverenigingen zijn vanaf 1 januari 2022 BTW-ondernemer met BTW belaste prestaties. De Staatsecretaris heeft namelijk aangekondigd dat denksporten geen sporten zijn in de zin van de BTW omdat er geen sprake is van een niet te verwaarlozen lichamelijk component. Dit betekent dat de sportvrijstelling voor niet winstbeogende exploitanten en het verlaagd tarief voor winstbeogende exploitatie niet meer van toepassing is vanaf 1 januari 2022.

Dit brengt een aantal aandachtspunten met zich mee zoals:

  • Er moet 21% BTW in rekening worden gebracht aan de leden over de contributie en over andere leveringen of diensten.
  • Er moet een BTW administratie worden gevoerd.
  • Er moeten BTW aangiften worden ingediend.
  • De BTW op investeringen en op gemaakte kosten kan in aftrek worden gebracht.

Indien de denksportorganisatie al geregistreerd bij de KVK dan is er een niet actief BTW identificatienummer; de Belastingdienst moet dan verzocht worden dat BTW identificatienummer vanaf 1 januari 2022 te activeren. Indien er nog geen BTW identificatienummer is moet dat worden aangevraagd bij de Belastingdienst.

Indien de denksportvereniging met ingang van 1 januari 2022 buiten de BTW wil blijven en op jaarbasis een omzet heeft van maximaal € 20.000 dan kan bij de Belastingdienst een verzoek worden gedaan om toepassing van de Kleineondernemersregeling (KOR/OVOB). Het aanmeldformulier voor toepassing van de KOR/OVOB moet voor 1 december 2021 door de Belastingdienst ontvangen zijn.

 

AdminiFisca: het fiscale kompas voor uw juiste financiële koers

Kwaliteitswaarborg
Iwan Koning is ingeschreven in het RBc-register van het Register Belastingadviseurs de vereniging van gecertificeerde belastingadviseurs. Leden van het Register Belastingadviseurs zijn verplicht zich permanent te scholen, zodat actualiteit van kennis gewaarborgd is. Zo bent u altijd verzekerd van adviezen volgens de laatste ontwikkelingen op fiscaal gebied. Dé garantie voor kwaliteit!

RB logo FC 2020stempel 1avg_ok_logo

AdminiFisca
Nabuccosingel 125
2152 PA  Nieuw-Vennep
T: 06 – 10348703
E: info@adminifisca.nl
I: www.adminifisca.nl
Beconnummer: 628.682
KvK nummer: 34299203