adminifisca-administratie-proactief-advies.png
Pro-actief advies
adminifisca-administratie-proactief-advies.png
Pro-actief advies
adminifisca-administratie-proactief-advies.png
Persoonlijk en vertrouwd
adminifisca-administratie-proactief-advies.png
Persoonlijk contact
adminifisca-administratie-proactief-advies.png
Persoonlijk contact
Voorjaarsnota 2022

Fiscale maatregelen uit de Voorjaarsnota 2022

De voorjaarsnota is een bijstelling van de begroting voor 2022 en dit jaar voor het eerst ook een vooruitblik naar Prinsjesdag (de plannen voor 2023 en verder). De oorlog in de Oekraïne, de gestegen energieprijzen en het kerstarrest van de Hoge Raad over box 3 maken dat er flink geschoven en geschaafd wordt. Daarbij wil het kabinet vooral vermogenden laten meebetalen aan de compensatie die spaarders krijgen naar aanleiding van het kerstarrest van de Hoge Raad.

Dit zijn de maatregelen die in de Voorjaarsnota worden genoemd.

Inkomstenbelasting

Het heffingvrij vermogen in box 3 (nu € 50.650 per persoon) wordt volgend jaar niet verhoogd. Gepland stond een verhoging per 2023 naar € 80.000, maar die gaat dus niet door.

Per 2024 vindt belastingheffing in box 2 (winst uit aanmerkelijk belang, bijvoorbeeld dividend van de eigen BV) plaats in 2 schijven: 26% over de eerste € 67.000 en 29,5% over het meerdere.

Als het box 1-inkomen hoger is dan € 21.317 wordt de algemene heffingskorting inkomensafhankelijk afgebouwd. Vanaf 2025 gaat ook het inkomen in box 2 en 3 meetellen voor de afbouw en gaat de algemene heffingskorting voor mensen met inkomen in box 2 en/of box 3 dus omlaag.

De geplande verhoging van de ouderenkorting met € 376 in 2025 gaat niet door.

De oudedagsreserve wordt per 2023 afgeschaft. Ondernemers kunnen daardoor op hun balans vanaf 2023 geen extra bedragen meer reserveren voor hun oude dag. Voor reeds gereserveerde bedragen blijven de oude regels gelden.

DGA en BV

Het loon van een directeur-grootaandeelhouder (dga) mag nu nog 25% lager vastgesteld worden dan het gebruikelijke loon voor zijn werkzaamheden. Dat percentage gaat omlaag naar 15% waardoor dga's meer belasting gaan betalen in box 1. Een goede onderbouwing van het gebruikelijk loon wordt daarmee steeds belangrijker.

De schijfgrens van de eerste schijf voor de Vennootschapsbelasting wordt verlaagd van € 395.000 naar € 200.000. Bedrijven komen daardoor eerder in het hoge tarief van 25,8%.

Onbelaste vergoedingen

De onbelaste reiskostenvergoeding (nu nog € 0,19) wordt al per 2023 verhoogd (gepland was een verhoging per 2024). Het exacte bedrag wordt met Prinsjesdag bekend gemaakt. Vermoedelijk stijgt de vergoeding volgend jaar naar € 0,21 per kilometer en per 2024 naar € 0,23 per kilometer.

Mensen die naar Nederland komen om hier tijdelijk te werken hoeven over 30% van hun loon geen belasting te betalen (expatregeling). Deze regeling wordt beperkt waardoor deze straks alleen over maximaal € 216.000 per jaar (Balkenendenorm) kan worden toegepast. Wel is er een overgangsregeling van 3 jaar.

AOW en minimumloon

De stapsgewijze verhoging van het wettelijk minimumloon wordt een jaar eerder gestart. De verhoging bedraagt 2,5% in 2023 en 2024 en 2,32% in 2025.

De AOW wordt gekoppeld aan de stapsgewijze verhoging van het wettelijk minimumloon. Ouderen betalen de verhoging van de AOW grotendeels zelf (zie de maatregelen voor de inkomensondersteuning AOW en de ouderenkorting).

De inkomensondersteuning AOW (nu nog € 26,38 bruto per maand en onderdeel van de AOW-uitkering) wordt stapsgewijs verlaagd in 2023 en 2024 en afgeschaft vanaf 2025.

Het algemene tarief voor de overdrachtsbelasting wordt verhoogd van naar 10,1% (nu nog 8%). Dit tarief geldt niet voor woningen waar de koper zelf gaat wonen. Dit heeft dus betrekking op beleggers en tweede woningen.

 

Of deze maatregelen ook daadwerkelijk zo worden omgezet in wetgeving is nog onzeker. In de aanloop naar Prinsjesdag gaat het kabinet bovendien nog kijken naar de wijze waarop de verhouding tussen lasten op vermogen en arbeid meer in balans kan worden gebracht. Meer informatie kunt u vinden op www.rijksoverheid.nl.

 

AdminiFisca: het fiscale kompas voor uw juiste financiële koers

Kwaliteitswaarborg
Iwan Koning is ingeschreven in het RBc-register van het Register Belastingadviseurs de vereniging van gecertificeerde belastingadviseurs. Leden van het Register Belastingadviseurs zijn verplicht zich permanent te scholen, zodat actualiteit van kennis gewaarborgd is. Zo bent u altijd verzekerd van adviezen volgens de laatste ontwikkelingen op fiscaal gebied. Dé garantie voor kwaliteit!

RB logo FC 2020stempel 1avg_ok_logo

AdminiFisca
Nabuccosingel 125
2152 PA  Nieuw-Vennep
T: 06 – 10348703
E: info@adminifisca.nl
I: www.adminifisca.nl
Beconnummer: 628.682
KvK nummer: 34299203