Slide background

Persoonlijk en vertrouwd

Slide background

Pro-actief advies

Hulp bij uw administratie

Slide background

Pro-actief advies

Hulp bij uw belastingen

Slide background

Persoonlijk contact

Ook voor starters en ZZP'ers

Slide background

Persoonlijk contact

Bekijk onze referenties

De Kleineondernemersregeling (KOR)

Als kleine ondernemer kunt u in aanmerking komen voor de kleineondernemersregeling. U betaalt dan minder omzetbelasting (btw) aan de Belastingdienst. Of u betaalt helemaal geen btw. Ook kunt u ontheffing krijgen van de administratieve verplichtingen voor de btw. U hoeft dan niet langer periodiek aangifte te doen. AdminiFisca helpt en adviseert ondernemers hierin.

Wanneer komt u in aanmerking voor de kleineondernemersregeling?

U kunt belastingvermindering krijgen op het btw-bedrag dat u moet betalen als u aan de volgende 4 voorwaarden voldoet:

  • U bent een natuurlijke persoon of een combinatie van natuurlijke personen, zoals een eenmanszaak, een maatschap, een  vennootschap onder firma.
  • U moet na aftrek van de voorbelasting minder dan € 1.883 btw betalen in een jaar.
  • Uw onderneming is in Nederland gevestigd.
  • U voldoet aan uw administratieve verplichtingen voor de btw.

De kleineondernemersregeling geldt niet voor rechtspersonen zoals een bv, stichting of vereniging.

In een aantal specifieke situaties is de kleineondernemersregeling niet van toepassing. Dat geldt in de volgende situaties:

  • U bent landbouwer, veehouder, tuin- of bosbouwer.
  • U verhuurt onroerende zaken met btw.
  • Er is btw naar u of door u verlegd.

Wanneer mag u de vermindering verrekenen?

Aan het einde van het jaar kunt u berekenen wat de vermindering is. U past deze dan in één keer toe in de laatste aangifte van het jaar.