Slide background

Persoonlijk en vertrouwd

Slide background

Pro-actief advies

Hulp bij uw administratie

Slide background

Pro-actief advies

Hulp bij uw belastingen

Slide background

Persoonlijk contact

Ook voor starters en ZZP'ers

Slide background

Persoonlijk contact

Bekijk onze referenties

BTW Densportorganisaties

Denksportorganisaties vanaf 1 januari 2022 in de BTW

Denksportorganisaties zoals bridge-, go-,schaak-en damverenigingen zijn vanaf 1 januari 2022 BTW-ondernemer met BTW belaste prestaties. De Staatsecretaris heeft namelijk aangekondigd dat denksporten geen sporten zijn in de zin van de BTW omdat er geen sprake is van een niet te verwaarlozen lichamelijk component. Dit betekent dat de sportvrijstelling voor niet winstbeogende exploitanten en het verlaagd tarief voor winstbeogende exploitatie niet meer van toepassing is vanaf 1 januari 2022.

Lees meer: Denksportorganisaties vanaf 1 januari 2022 in de BTW
ZZP_overeenkomst

Uitspraak Hoge Raad kan bom leggen onder schijn-zzp'ers

 

Als iemand werkzaamheden verricht voor een opdrachtgever, bepaalt de aard van dat werk of er sprake is van een arbeidsovereenkomst. Eerdere afspraken tussen de twee partijen zijn dan niet van belang, oordeelde de Hoge Raad in een zaak tussen de gemeente Amsterdam en iemand die participatiewerk deed. De uitspraak kan voor veel zzp'ers betekenen dat hun opdrachten eigenlijk neerkomen op een arbeidsovereenkomst.

 

Lees meer: Uitspraak Hoge Raad kan bom leggen onder schijn-zzp'ers
hypotheekrenteaftrek

De bewaartermijn voor bewijsstukken dat een hypotheeklening is aangegaan voor onderhoud en/of verbetering van de eigen woning kan oplopen tot minimaal 30 jaar. Dat volgt uit een arrest van de Hoge Raad op 19 april 2019.

 

AdminiFisca adviseert woningeigenaren om de schriftelijke bewijsstukken voor de verbetering en het onderhoud minimaal 30 jaar te bewaren. De woningeigenaar kan namelijk zijn recht op hypotheekrenteaftrek verliezen als hij niet met schriftelijke bewijsstukken kan aantonen dat de geldlening is aangewend voor onderhoud en verbetering van de eigen woning.

 

Lees meer: Voorkom verlies hypotheekrenteaftrek en bewaar bewijs minimaal 30 jaar
Miljoenennota

Miljoenennota: gunstiger voor kleine dan grote bedrijven

 

Het hoge tarief voor de winstbelasting gaat niet omlaag zoals vorig jaar toegezegd. Het lage tarief daalt wel, wat gunstig is voor kleinere bedrijven. Er komt een nieuwe investeringsaftrek. Daarover zou het kabinet het eens zijn.

 

Lees meer: Miljoenennota: gunstiger voor kleine dan grote bedrijven
Verhoging lage btw-tarief van 6% naar 9%

Op 1 januari 2019 wordt waarschijnlijk het lage btw-tarief verhoogd van 6% naar 9%. Levert u producten of diensten die vallen onder het lage btw-tarief van 6%? Dan kunt u nu al een aantal zaken regelen.

Verhoging van het lage btw-tarief moet nog worden goedgekeurd

Het kabinet Rutte 3 wil het lage btw-tarief verhogen van 6% naar 9%. Dit plan heeft het kabinet op Prinsjesdag bekend gemaakt. Op 15 november heeft de Tweede Kamer ingestemd met het pakket Belastingplan 2019. Dit pakket is echter pas definitief nadat de Eerste Kamer de maatregelen op 11 december bespreekt en er op 18 december over stemt.

Lees meer: Verhoging lage btw-tarief van 6% naar 9%